Kasutustingimused

Neis Kasutustingimustes on sätestatud tingimused, millega HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (we, us või our) pakub juurdepääsu Veebisaidile ja Teabele.
Mõisted
Nendes Kasutustingimustes:
Informatsioon tähendab kogu teavet, mis on veebilehel kättesaadav, sh:
 1. hotellitubade saadavus;;
 2. hotellitubade hinnad;
 3. hotellide kirjeldused ja fotod;
 4. hotellide pakutavad mugavused;
 5. klientide hinnangud ja
 6. toimetuse märkused;
Lubatud Eesmärk tähendab hotellimajutuse hindade ja teenuste võrdlust, mis on seotud broneeringute tegemisega ja / või reisi korraldamistega, kuid välistab igasuguse teabe taasavaldamise või taaspakkumise või mis tahes informatsiooni edastamise tarbijatele mis tahes elektroonilisel teel;
Kolmanda Osapoole Pakkumine tähendab kaupu ja teenuseid, mida pakutakse müügiks kolmanda osapoole poolt;
Veebileht tähendab veebisaiti, mis asub aadressil www.hotelscombined.ee.
Juurdepääs
Sisenedes veebilehele, Te:
 1. nõustute käesolevate Kasutustingimustega; ja
 2. kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane.
Keelatud Tegevused
Te ei tohi:
 1. paljundada materiaalsel kujul, avaldada, esitada avalikult, suhelda avalikkusega või teha kohandusi teabest või selle osast, v.a see, mis on näidatud Lubatud Eesmärkides;
 2. informatsioonile või selle osale juurdepääsuks või selle jälgimiseks kasutada robotit, ämblikku, kaabitsat või muid automatiseeritud vahendeid, ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;
 3. rikkuda piiranguid ühelgi roboteid tõrjuval veebilehe päisel või hiilida mööda või vältida muid meetmeid, mida kasutatakse, et vältida või piirata juurdepääsu veebilehele;
 4. kasutada meetmeid, mis rakendavad meie infrastruktuurile ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suure koormuse;
 5. üritada muuta, tõlkida, kohandada, dekompileerida, lahti võtta või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mida kasutame seoses oma veebilehega.
Hüvitamine
Teil tuleb meile hüvitada kõik kulud, nõuded, kohustused, kahjutasud ja kaod, mis on põhjustatud Teie poolt kogu teabe või selle osa kasutamisest mis tahes muul eesmärgil kui Lubatud Eesmärk.
Teabe kontrollimine ja riskide ülevõtmine
Teabe kontrollimine
Enne Kolmanda Osapoole Pakkumisega nõustumist või selle kasutamist, peate kontrollima andmete õigsust.
Riski üleminek
Võtate enda peale kõik riskid seoses Teie:
 1. veebilehe ja teabe kasutusega; ja
 2. Kolmanda Osapoole Pakkumise vastuvõtmise ja kasutamisega.
Garantii puudub
Me ei garanteeri:
 1. täpsust, kvaliteeti, täielikkust või veebilehe usaldusväärsust, teavet ja ühtki Kolmanda Osapoole Pakkumist;
 2. et veebileht ja teave on vigadeta, viirusevaba, katkematu või vaba ilma loata kasutamisest ja häkkeritest.
Vastutus
Piirangud
Tingimused, mis langevad Kaubavahetuse Äritavade Seaduse 1974 (Cth) alla, ning mida kohaldatakse teenustele, mida meie pakume, meie vastutus nende tingimuste mis tahes rikkumise korral on piiratud kas teenuse uuesti osutamisega või maksmisega kulude eest, et osutada teenused uuesti.
Välistamine
Kõik tingimused, mis ei ole selgesõnaliselt antud Kasutustingimustes väljendatud, on välistatud (v.a need, mida ei saa seadusest tulenevalt välistada).
Vastutuse ülempiir
Vastavalt punktile 7.1 on meie suurim koguvastutus Teile piiratud summaga $ AU100.
Erandid vastutuses
Me ei ole mitte mingitel tingimustel vastutavad (kas lepingust tulenevast, lepinguvälisest või muust kahjust) mis tahes juhuslike või kaudsete kahjude eest, sh saamata jäänud tulu, mis võib tekkida lähtudes neist Kasutustingimustest.
Üldine
Kogu arusaam
Need Kasutustingimused hõlmavad kogu osapoolte vahelist üksteise mõistmist ja on olulisemad igasugusest eelnevast osapoolte vahelisest suhtlusest.
Muudatused ja täiendused
Võime käesolevaid Kasutustingimusi muuta igal ajal, ilma Teile ette teatamata.
Valitsev seadus ja jurisdiktsioon
Need Kasutustingimused on reguleeritud ja neid tuleb tõlgendada kooskõlas kehtivate seadustega Uus-Lõuna-Walesis (New South Wales'is). Alistute ainuõigusega selle riigi kohtute ja Austraalia jurisdiktsioonile kõigis küsimustes, mis tulenevad või on seotud käesolevate Kasutustingimustega.