Hotellide hinnavõrdlus

Privaatsuspoliitika

Õiguslikult siduv on privaatsuspoliitika ingliskeelne versioon. Tõlked on esitatud üksnes kasutaja mugavust silmas pidades. Tõlke ja ingliskeelse teksti vahelise lahknevuse korral on ülemuslik inglise keelne teks.


Meie privaatsuskohustus

Teie privaatsus on oluline ja oleme pühendunud kaitsma teie isikuandmeid, mida oleme teie kohta kogunud.

See poliitika selgitab, kuidas me kasutame ja kaitseme teie andmeid, mida me kogume ja jagame. Selle eesmärk on läbipaistvus ja abi, et saaksite täielikult usaldada oma sirvimiskogemuse terviklikkust.


Millist teavet me kogume

Isiklikud andmed, mis te meile esitate

Kogume ja kasutame teavet, mille meile edastate. Kui klõpsate broneeringu tegemiseks, siis palutakse teil (minimaalselt) esitada oma nimi ja e-posti aadress. Sõltuvalt teie broneeringust võidakse küsida ka teie kodu-aadressi, telefoninumbrit, makseteavet, sünnikuupäeva, teie reisikaaslaste nimesid ja mis tahes eelistusi (nt söögieelistused ja liikumispiirangud).

On ka teisi olukordi, kus te esitate meile teavet. Näiteks:

 • Suhtlus meie klienditeeninduse meeskonnaga.
 • Liikmekonto avamine, mis võimaldab teil kasutada eksklusiivseid liikmehindu, salvestada isiklikke seadeid, otsinguid, sooviloendeid ja hallata oma e-posti tellimusi.
 • Soovitusprogrammides või muudes turunduskampaaniates osalemine eeldab, et esitate meile oma isikuandmed.

Teave teiste kohta

Kui teete sellel saidil kellegi teise jaoks broneeringu, võite esitada selle isiku isikuteabe. Siiski on teie kohustus tagada, et isik või inimesed, kellele isikuandmed olete edastanud, teaksid, et olete seda teinud, ning et olete mõistnud ja nõustunud, kuidas me esitatud teavet kasutame (nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses).

Muu teabe automaatne kogumine

Kui külastate meie veebisaite või rakendusi, kogume automaatselt teie arvuti- ja seadmeteavet. Seda ka siis, kui te broneeringut ei teosta. See hõlmab teie IP-aadressi, meie teenuste kasutamise kuupäeva ja kellaaega, kasutatavat riistvara, tarkvara või Interneti-brauserit ning teavet teie arvuti operatsioonisüsteemi kohta, asukohaandmeid / keeleseadeid. Samuti kogume teavet klikkide kohta ja milliseid lehti on teile näidatud. Kui teete broneeringu, registreerib meie süsteem viisi ja veebisaidi, läbi mille te oma broneeringu tegite.

Mobiilseadmete kasutajate jaoks kogume ka andmeid, mis tuvastavad teie mobiilseadme, seadmepõhised seaded ja omadused, rakenduste toimivuse ja muud süsteemitoimingud.

Teave muudest allikatest

Võime saada teie kohta teavet ka teistest allikatest. Nende hulka kuuluvad äripartnerid, nagu näiteks siduspartnerid või muud sõltumatud kolmandad osapooled, ja kogu teave, mida me nende kaudu saame, kombineeritakse teie esitatud teabega. Kui kasutate mõnda meie äripartnerit ja esitate talle oma broneeringuandmed, siis edastab partner teie andmed meile.

Hotellid ja nende määratud kolmandad osapooled võivad teie teavet jagada ka meiega. See võib juhtuda, kui teil on teie poolelioleva broneerimise kohta tugiteenustele küsimusi või kui teie broneeringuga seoses on tekkinud vaidlused.

Makseteave

Kui teete broneeringu otse hotelliga ja see toimub broneerimissüsteemi Revato abil, siis kogume teie makseandmed, sealhulgas teie krediitkaardi number, kaardiomaniku nimi, aegumiskuupäev, autentimiskood ja arveldusaadress. Me hoiame (sertifitseeritud PCI-DSSi keskkonnas) turvaliselt ja edastame selle teabe tehingu lõpuleviimiseks broneeringu tarnijale. Pidage meeles, et teie makset töötleb tarnija, mitte meie. Enne selle saidi kaudu broneeringu teostamist nõustute kontrollima ja järgima tarnija eeskirju ning protseduure.

Asukohateave ja muud seadmetest pärinevad andmed

Võime koguda teavet teie asukoha kohta, kui olete andnud seadmele korralduse nimetatud teabe rakendusele saatmiseks selle seadme privaatsusseadete kaudu. Kui kasutate seadmes rakendust, kogume ja kasutame teie kohta teavet, sealhulgas asukohateavet, üldiselt sarnastel viisidel ja eesmärkidel, nagu siis, kui kasutate seda saiti.

Saate oma seadme privaatsusseadeid muuta ja lülitada välja funktsiooni seoses asukohateabe jagamisega. Samas võib asukohateabe jagamine mõjutada meie rakenduse teatud funktsioone.


Kuidas me teie andmeid kasutame?

Üldotstarbeline ja õiguslik alus

Kasutame teie kohta kogutud teavet järgmistel üldistel eesmärkidel:

 • Registreerimiseks ja oma konto haldamiseks;
 • Et teiega üldiselt suhelda, sh meie kohta teabe pakkumiseks;
 • Hotelli broneerimise hõlbustamiseks;
 • Et vastata teie küsimustele ja kommentaaridele;
 • Et mõõta teie huvi meie toodete, teenuste ja selle veebisaidi vastu ning seda parandada;
 • Otseturunduslikul eesmärgil või et teid teavitada eripakkumistest ja meie või meie partnerite poolt pakutavatest toodetest või teenustest, mis võivad teile huvi pakkuda, vastavalt teie märgitud eelistustele;
 • Et muul viisil kohandada oma kogemust koos meiega, sh teile teistel veebisaitidel näidatavate reklaamide kohandamine;
 • Et teilt teavet küsida, sh ka uuringute kaudu;
 • Vaidluste lahendamiseks või probleemide tõrkeotsinguks;
 • Võimalike keelatud või ebaseaduslike tegevuste vältimiseks;
 • Meie kasutustingimuste jõustamiseks; ja
 • Kui kogumispunktis ei ole öeldud teisiti

Teie isikuandmete kasutamiseks, nagu eespool kirjeldatud, toetume järgmistele õiguslikele alustele

 • Lepingu täitmine: teie teabe kasutamine võib olla vajalik teie poolt algatatud lepingu täitmiseks. Näiteks kui te kasutate meie teenuseid veebipõhise broneeringu tegemiseks, kasutame teie andmeid, et täita oma kohustust selle broneeringu lõpuleviimiseks ja haldamiseks.
 • Õigustatud huvid: võime teie teavet kasutada oma õigustatud huvidega seoses, näiteks et anda teile veebisaidi, e-kirjade ja infolehtede kaudu parimat sobivat sisu; parandada ja reklaamida oma tooteid ja teenuseid ning oma veebisaidi sisu; halduslikel, pettuse tuvastamise ja õiguslikel eesmärkidel, sealhulgas vaidlused meie kaubanduspartnerite vahel.

Oma andmete jagamine kolmanda osapoolega

Võime teie teavet jagada järgmiste osapooltega:

 • Tarnijad, sealhulgas, kuid mitte ainult hotellid või muud kolmanda osapoole esindajad, kes teie broneeringut täidavad. Sellel saidil ja seotud saitidel kirjeldatakse kõiki tooteid ja teenuseid, mida pakuvad kolmandast osapoolest tarnijad. Teavet, mida tarnijatega jagame broneeringu hõlbustamiseks, töödeldakse vastavalt kohaldatavate tarnijate privaatsuseeskirjadele, välja arvatud makseteave. Me jagame makseteavet ainult siis, kui see on vajalik selle saidi kaudu läbi viidud või selle kaudu tehtud reisi broneerimiseks, ja me piirame tarnijate makseteabe kasutamist nendel eesmärkidel.
 • Peate tutvuma mis tahes reisitarnijate, kelle tooteid ja teenuseid saate selle saidi kaudu osta, privaatsuseeskirjade, kasutustingimuste ja muude eeskirjadega. Samuti võivad need tarnijad vajadusel teiega ühendust võtta, et saada lisateavet teie või teie reisiplaanide kohta, lihtsustada reisi broneerimist või muul eesmärgil, mis on kooskõlas nende privaatsuspoliitikas ja kasutustingimustes kirjeldatud tavadega.
 • Kolmandast osapoolest müüjad, kes pakuvad meie nimel teenuseid või funktsioone, sealhulgas ärianalüüsi, maksete töötlemist, klienditeenindust, turundust, avalikke suhteid, uuringute levitamist ja pettuste vältimist. Samuti võime lubada kolmandast osapoolest müüjatel koguda meie nimel teavet, sealhulgas näiteks meie veebisaidi funktsioonide kasutamiseks või teie huvidele kohandatud veebipõhiste reklaamide hõlbustamiseks. Kolmandast osapoolest müüjatel on juurdepääs ja nad võivad koguda teavet ainult oma ülesannete täitmiseks.
 • Äripartnerid, kellega koos me tooteid või teenuseid pakume. Näete kohe, kui kolmas osapool teie taotletud toodetes või teenuses osaleb, sest tema nimi ilmub kas meie nime kõrval või eraldi. Kui otsustate neid lisaväärtusteenuseid kasutada, võime nende partneritega jagada teie teavet, sealhulgas teie isikuandmed. Pidage meeles, et me ei kontrolli nende kolmandast osapoolest äripartnerite privaatsuspõhimõtteid ja nad võivad osutada teile otseturundusteenust.
 • Seotud veebisaidid: kui teid suunatakse sellele veebisaidile mõnelt teiselt veebisaidilt, võime jagada selle viitava veebisaidiga teie registreerimisandmeid, näiteks teie nime ja e-posti aadressi. Me ei ole piiranud viitavate veebisaitide isikuandmete kasutamist ja soovitame teil tutvuda selle viitava veebisaidi privaatsuseeskirjadega.
 • Teie kohalik büroo: meie teenuste kasutamise toetamiseks võidakse teie andmeid jagada tütarettevõtete ja nendega seotud isikutega, kes tegutsevad meie teenusepakkujatena, sealhulgas klienditoe-teenus

Samuti võime teie teavet jagada, kui usume oma äranägemisel, et selline avaldamine on vajalik:

 • täitma seaduslikke ja täitmisele pööratavaid kohtukutseid, kohtuotsuseid või muid kohtumenetlusi; meie seaduslike õiguste loomiseks või kasutamiseks; õiguslike nõuete eest kaitsmiseks; või kui seaduse alusel nõutakse teisiti. Sellistel juhtudel jätame endale õiguse tõstatada või loobuda kõigist meile kättesaadavatest õiguslikest vastuväidetest või õigustest;
 • ebaseaduslike või kahtlustatavate ebaseaduslike tegevuste uurimiseks, ennetamiseks või meetmete võtmiseks; selle ettevõtte ja meie sidusettevõtte, klientide või teiste õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks; seoses meie kasutustingimuste ja muude lepingutega; või
 • seoses korporatsioonitehinguga, nagu loovutamine, ühinemine, konsolideerimine ja vara müük, või ebatõenäolise pankroti korral.

Muul, kui eespool toodud juhul teid teavitatakse, kui teie isikuandmeid kolmanda osapoolega jagatakse, ja teil on võimalus valida, et me seda teavet ei jagaks.


Teie teabe kaitse

Kui kaua me teie andmeid säilitame

Me võime oma arhiivides säilitada teie kontoga seotud kindla teabe, sealhulgas teave analüüsimise ja dokumendihalduse terviklikkuse eesmärgil. Perioodid, mille kohta me teie andmeid säilitame, sõltuvad sellest, milleks me andmeid kogusime ja milleks seda kasutame.

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik meie ärilistel eesmärkidel või seoses juriidiliste nõuetega. Võime säilitada teatud teavet teatud aja jooksul pärast seda, kui olete meiega oma lepingu lõpetanud, või olete taotlenud teabe kustutamist, kui see on vajalik meie seaduslike kohustuste täitmiseks või seaduslike õiguste teostamiseks, kaitsmiseks või loomiseks.

Kuidas saate kontrollida teavet, mille olete meile andnud

Teie õigused ja valikud seoses teie teabe kogumise ja kasutamisega:

 • Võite meile oma isikuandmeid mitte anda, kuid see võib osutuda vajalikuks teatud veebilehel pakutavate funktsioonide kasutamiseks.
 • Sul on õigus meilt küsida, milliseid isikuandmeid me Sinu kohta omame. Küsimiseks kliki siia.
 • Hindame seda, kui hoiate oma isikuandmed ajakohasena ja et see vastab kavandatud kasutusele, on täpne ja täielik. Saate vaadata, lisada ja muuta meile edastatud teavet, minnes meie veebisaidil oma profiililehele. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete loonud konto.
 • Samuti saate muuta või uuendada teavet ja sulgeda oma konto, nagu on eespool kirjeldatud. Kui otsustate konto sulgeda, deaktiveerime teie konto ja eemaldame teie profiiliteabe.
 • Oma andmete kustutamiseks kliki siia.
 • Teie taotluse kinnitamiseks saadame teile e-kirja. Pidage meeles, et pärast teabe kustutamist ei saa te enam sisse logida ja puudub juurdepääsu teie isikuteabele. Igal ajal saate avada uue konto.
 • Kui liitute selle saidiga, on teil võimalus anda meile oma turunduseelistused ja saate teha valiku selle kohta, kas soovite meilt e-turundussõnumeid saada. Registreeritud liikmena saate oma valikuid igal ajal oma profiililehe e-posti seadete kaudu muuta.
 • Olenemata, kas tegemist on registreeritud liikmega või mitte, teile antakse võimalus reklaamsõnumitest loobumiseks igas sellises teile saadetud sõnumis.

Märkus! Võime teile saata ka teisi teateid, sh teenuseteadaanded ja teie kontoga seotud haldussõnumid.

Kuidas me teie teavet kaitseme

Me jälgime mõistlikke protseduure, et vältida isikuandmetele omavolilist juurdepääsu ja selle kuritarvitamist.

Me kasutame teie poolt edastatud isikuandmete kaitsmiseks sobivaid tehnoloogiaid ja auditiprotseduure. Kuigi ükski veebisait ei taga täielikku turvalisust, oleme rakendanud ja säilitame asjakohaseid füüsilisi, administratiivseid, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie poolt edastatavat isiklikku teavet häirete, modifitseerimise, kasutamise või avalikustamise eest ning juhusliku kaotsimineku, kahjustamise, muutmise või hävitamise eest.

Ainult volitatud töötajatel on lubatud oma töö käigus juurdepääs isikuandmetele ja nad võivad seda teha üksnes lubatud äritegevuse jaoks. Lisaks kasutame teie isikuandmete edastamisel krüptimist teie ja meie süsteemi vahel ning meie ja nende osapoolte süsteemi vahel, kellega me tundlikku teavet jagame, ning me kasutame tulemüüre ja sissetungimise avastamise süsteeme, et vältida volitamata isikute juurdepääsu teie teabele.

Teave laste kohta

Ükski alla 18-aastane isik ei tohi neid teenuseid kasutada. Me ei kogu ega küsi teadlikult alla 18-aastaste isikute isikuandmeid ja kustutame need kohe, kui oleme teada saanud, et oleme seda teinud, või et andmeid ei esitanud lapsevanem või tema seaduslik hooldaja või et selleks puudub eelnimetatute selgesõnaline nõusolek.


Väline link

See veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele. Kui te lähete veebisaidil toodud linkide kaudu teistele veebisaitidele, siis võivad nende saitide operaatorid koguda teie kohta teavet, mida nad kasutavad vastavalt oma privaatsuspoliitikale ja mis võivad erineda käesolevast privaatsuspoliitikast. Soovitatav on tutvuda nendele teistele veebisaitidele postitatud privaatsusavaldustega, et mõista nende isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise korda.


Rahvusvahelised ülekanded

Meil on kohustus teid teavitada seoses rahvusvaheliste ülekannetega. Hoolitseme alati selle eest, et meie alltöövõtjad oleks professionaalsed ja läbinud nõuetekohase teabe- ja auditikontrolli, et kaitsta teie isikuandmeid. Lõppude lõpuks panete oma usalduse ju meie mainele.

Teie andmeid säilitatakse ja töödeldakse meie serverites, mis võivad asuda väljaspool riiki / piirkonda, kus asute, ja väljaspool mis tahes rahvusvahelist liitu (sh Euroopa Majanduspiirkond). Lisaks võivad mõned kolmandast osapoolest ettevõtted, esindajad ja töövõtjad, kelle abil me oma teenuseid osutame, vajada teie isikuandmete edastamist ja/või üleandmist rahvusvaheliselt, et nad saaksid oma teenuseid osutada.

Mõnel territooriumil ei pruugi privaatsusõigus olla nii kõikehõlmav kui see, mis on sätestatud käesolevas privaatsuspoliitikas või vastavalt teie alalisele asukohale. Organisatsioonid, kellele me teie isikuandmeid jagame, võivad asuda riikides, kus ei kehti samad kaitsemeetmed, mis kehtivad teie kohaliku õiguse alusel, ja te ei pruugi olla võimeline taotlema hüvitist alternatiivses jurisdiktsioonis.

Kinnitame, et kogu makseteave on alati salvestatud PCI-DSS-iga ühilduvasse tehnoloogilisse keskkonda, mida auditeeritakse väliselt, ja et seda ei edastada mitte ühelegi teisele osapoolele peale majutusettevõtte, kellega olete sõlminud lepingu.

Kasutades meie teenuseid ja edastades meile oma isikuandmeid, nõustute, et teie isikuandmed edastatakse väljaspoole teie riiklikku või rahvusvahelist asukohta kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.


Additional Disclosures for California Consumers

These disclosures describe how we collect, use, process, and disclose personal information of California consumers and the rights you may have under California law. These disclosures are intended to supplement this Privacy Policy with information required by the California Consumer Privacy Act.

California law requires that we describe the personal information we collect about California consumers, including by identifying specific categories of information. As we describe in more detail in the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy, we have collected the following categories of personal information in the past 12 months:

 • Identifiers such as contact information, name, email, IP address, or payment information
 • Commercial information such as transaction history
 • Device, usage and internet or other electronic network activity information such as information about your device type, browser settings or interactions with our sites
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings such as when you contact our customer service team
 • Inferences about your preferences and interests from data we collect in order to provide and personalize our services and tailor the offers we and our partners provide to you

For information about the categories of sources from which we obtain personal information, or for additional details about the specific types of personal information we collect, please refer to the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy. For information about our purpose(s) for collecting, or possibly sharing your personal information, please refer to the “How We Use Your Information” section of the Privacy Policy.

We may share your personal information with third parties as described in the “Share Your Data With a Third Party” section of the Privacy Policy. California law also requires that we provide you with information about certain disclosures of personal information to third parties, where the disclosure involves monetary or other consideration. California treats these disclosures as “sales” of information, even if no money changes hands. Some of the disclosures we make constitute “sales” under California law and involve the disclosure of the following types of personal information:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Inferences

We also disclose certain personal information for “business purposes,” such as disclosures to service providers who assist us with securing our Services or delivering marketing messages and advertisements. We disclose the following types of personal information for our business purposes:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings
 • Inferences

California law grants certain rights to California consumers. These include the rights to:

 • Access specific pieces of personal information
 • Learn about how we process and share personal information
 • Request deletion of personal information
 • Opt out of “sales,” as that term is defined under California law
 • Not to be denied goods or services for exercising these rights

You may exercise your right to opt out of “sales” by clicking this link and following the instructions: Do Not Sell My Info. To exercise your other rights under California law, please contact us using our feedback form.

If you are an authorised agent wishing to exercise rights on behalf of a California consumer, please contact us using our feedback form along with a copy of the consumer’s written authorisation designating you as their agent.

Please note that we may need to verify your identity before completing your rights request.


Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Me võime seda privaatsuspoliitikat tulevikus muuta. Kuupäev, millal muudatused viimati tehti, on toodud käesoleva privaatsuspoliitika-lehe alaosas ja kõik muudatused jõustuvad kolmandal tööpäeval pärast selle poliitika avaldamist. Soovitame teil seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt lugeda, et näha selle uusimat versiooni.


Kuidas meiega ühendust võtta

Andmete ülevaatamiseks või kustutamistaotluse esitamiseks – kliki siia.

Kui teie küsimus on keeruline, on meie andmekaitseametnik kohustatud tegelema teiega seotud probleemide, näiteks teie isikuandmete käitlemise, kasutamise, avalikustamise või haldamisega.

Võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole elektrooniliselt või kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

Electronically - click here

Tavaposti teel:

(väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda elavatele isikutele)

Data Protection Officer (andmekaitseametnik)
c\o HotelsCombined Pty Ltd
Level 12, 64 York Street
Sydney NSW Australia 2000

(Euroopa Majanduspiirkonnas elavatele isikutele; meie ELi esindaja)

Momondo A/S
Løvstræde
1DK-1152 Copenhagen K | Denmark

Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et uurida teie muret, kõrvaldada kõik probleemid, mis tulenevad meie privaatsuskohustuste mittetäitmisest, ning teatame teile tulemustest võimalikult kiiresti.


Õigusalane teave

Selles eeskirjas viitab „meie“ mis tahes veebisaidile või rakendusele (sh mobiilne), mille omanik või haldaja on HotelsCombined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554), Austraalias asutatud äriühing, kes tegutseb kas esindajana, printsipaalina või teise osapoole nimel vastavalt olukorrale.

Seda eeskirja muudeti viimati 25. oktoobril 2019

Otsi hotelle

Tuba 1:

2 täiskasvanut muuda paigutust

Me leiame rohkem hotelle

Võrdle kõiki parimaid reisiteenuseid pakkuvaid saite ühe lihtsa otsinguga ja leia just see, mida vajad. Ülilihtne!

Meie parim hind garanteeritud

Puuduvad broneerimistasud ja juurdehindlus. See on meie lubadus.

Reisijad armastavad meid

Möödunud aastal usaldas üle 400 miljoni reisija meid omale parima hotellipakkumise leidmisel.

© 2020